http://www.thpt-tonthattung-danang.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN MỚI

 

  TRANG NHẤT   HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

  Bản tin cập nhật ngày 12/07/2021 (GMT+7)

Đăng ký thông tin nhập học vào lớp 10 năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 1981/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022. Nhà trường thông báo các học sinh đủ điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Tôn Thất Tùng năm học 2021-2022 theo danh sách đăng trên Website của trường đăng ký chính xác, đầy đủ thông tin đăng nhập theo mẫu dưới đây để xác nhận nhập học vào trường. Hạn cuối đăng ký đến hết ngày 22/7/2021. Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp tại trường sẽ thông báo kế hoạch cụ thể vào ngày 01/8/2021 trên website của trường http://www.thpt-tonthattung-danang.edu.vn/.